‘Dichter bij corona, korter bij collega’s’ is de titel van de corona gedichtenbundel geschreven door Jan Heffels.

Met zijn gedichten op intranet over corona wist Jan menige collega bij de gemeente Sittard-Geleen te raken door zijn treffende beschrijvingen in combinatie met humor in een periode dat we op afstand van elkaar toch dicht bij elkaar waren.

Jan heeft dinsdag het eerste exemplaar van zijn corona gedichtenbundel aan Marjolein Pauly overhandigd.

Dit gebeurde in een klein gezelschap en op gepaste afstand in het bijzijn van burgemeester Hans Verheijen, wethouder Andries Houtakkers en algemeen directeur Gert-Jan Kusters.

Marjolein werd in het voorjaar zwaar getroffen door corona en ondervindt hier nog dagelijks de gevolgen van.

Met zijn actie steunt Jan twee goede doelen: de Engelen van Zitterd-Gelaen en de Vincentiusvereniging Geleen. Beide instellingen zetten zich in voor gezinnen die het moeilijk hebben.

Wil je een donatie doen? Maak dan een vrijwillige bijdrage over op rekening NL 62 RABO 0357058461 ten name van J. Heffels, o.v.v. ‘Corona-proefje’.

Bij een donatie van € 7,50 of meer is de gedichtenbundel van jou.

 

Als ambtenaar van Sittard-Geleen
heb ik getracht voor menigeen
het hele Corona-gebeuren
wat luchtiger te kleuren.
Het houdt ons samen op de been.

Mijn versjes zijn nu afgedrukt.
En één bestrijding lijkt gelukt:
het brengt ons zo ik ervaar
allen wat dichter bij elkaar,
waarvan ons werk de vruchten plukt