De Dorpsgaard -Samentuin Genhout is een project van de gelijknaioge werkgroep onder de vleugels van de Coöperatie BurgerInitiatief Genhout. Dat BurgerInitiatief is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de gemeente Beek en de Genhoutse gemeenschap in het kader van Burgerkracht.

Voor de realisatie van de Dorpsgaard heeft de coöperatie subsidie aangevraagd bij LEADER. LEADER is een Europees subsidieprogramma om de leefbaarheid en economie op het platteland te ontwikkelen en versterken.

In de Raadsvegaderingvan 20 juli heeft de Raad een budget van € 45.000 gevoteerd en grond voor de tuin ter beschikking gesteld.
De werkgroep gaat nu verder met de subsidie aanvraag bij RVO. Eind dit jaar verwacht zij groen licht.