Dorpsplatform Elsloo is op zoek naar een penningmeester

Het bestuur van Dorpsplatform Elsloo is op zoek naar een penningmeester om het huidige bestuur te versterken.
De taken van de penningmeester van Dorpsplatform Elsloo:
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve deel van de organisatie en zijn/haar taken zijn gericht op het in orde houden van de cijfers, verslagen en overzichten. Daarnaast bepaalt hij/zij of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en vertaalt het beleid naar een financieel overzicht.
Taken die hieruit voortvloeien zijn:
• de facturatie, of het aansturen en controleren hiervan
• het beheren van de bankrekening en de kas van onze organisatie
• toezicht op de crediteuren– en debiteurenadministratie
• opstellen van financiële verslagen, zoals jaarverslagen of jaarrekeningen
• het maken van periodieke begrotingen en projectbegrotingen
• het afsluiten van relevante verzekeringen
• het tekenen van betaalopdrachten
• het bijwonen van vergaderingen
Wat moet onze penningmeester kunnen?
Bij onze stichting is het handig als je naast een goed financieel inzicht beschikt over organisatievermogen, enige bestuurlijke ervaring hebt en bekend bent met (boekhoud)software. De penningmeester wordt ondersteund door een administratiekantoor dat de boekhouding bijhoudt en adviseert over financiële zaken.
Is je interesse gewekt? Stuur dan VÓÓR 5 APRIL een mail naar secretariaat@dorpsplatform-elsloo.nl
Voor meer informatie kan je ook mailen naar secretariaat@dorpsplatform-elsloo.nl of loop eens binnen bij Punt 39, op de woensdagmiddag. Dan is altijd één van de bestuursleden aanwezig om je van meer informatie te voorzien.
Meer informatie over het Dorpsplatform: www.dorpsplatform-elsloo.nl