Drie fulltime wethouders in Beek

De gemeente Beek krijgt de komende bestuursperiode drie fulltime wethouders. Twee komen van het CDA: Ralph Diederen en Rob Schwillens. De derde is Thijs van Es van partij BBB-NDB.

De afgelopen vier jaar telde Beek vier wethouders die samen goed waren voor 3,3 fte. Die waren gelijkelijk verdeeld tussen CDA en BBB-NDB (Burger Belangen Beek Nieuw Democraten Beek). De nieuwe wethouders maakten ook deel uit van het vorige college. Wethouder Hub Schoenmakers van BBB-NDB keert als enige niet terug.

Minder wethouders
Dat werd duidelijk bij de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord maandag in het gemeentehuis van Beek. Dat heeft als titel ‘Daadkrachtig en wendbaar Beek’ meegekregen. Er zijn 23 concrete doelen in opgenomen. “We hebben bewust gekozen voor een compact team van drie fulltime wethouders met solide portefeuilles die zich volledig op Beek kunnen focussen”, zegt CDA-voorman en lijsttrekker Ralph Diederen. “Daarom is het aantal wethouders teruggebracht. Zij gaan samen met de burgemeester aan de slag”, vertelde Diederen.