Drie fulltime wethouders in Beek

De gemeente Beek krijgt de komende bestuursperiode drie fulltime wethouders. Twee komen van het CDA: Ralph Diederen en Rob Schwillens. De derde is Thijs van Es van partij BBB-NDB.

De afgelopen vier jaar telde Beek vier wethouders die samen goed waren voor 3,3 fte. Die waren gelijkelijk verdeeld tussen CDA en BBB-NDB (Burger Belangen Beek Nieuw Democraten Beek). De nieuwe wethouders maakten ook deel uit van het vorige college.

Wethouder Hub Schoenmakers van BBB-NDB keert als enige niet terug. Bron ,1L