DUURZAAM WOON-ZORGGEBOUW DAELZICHT IN GELEEN

De directe omwonenden zijn tijdens een bijeenkomst in maart geïnformeerd over de
nieuwbouwplannen. “De reacties waren over het algemeen positief. Omwonenden zijn betrokken
en denken graag mee.”, aldus Roger Verspagen, van projectontwikkelaar Bergvast.

Het bouwplan is begin mei ingediend bij de gemeente Sittard-Geleen.
Als de omgevingsvergunning is verleend, starten de bouwvoorbereidingsplannen. In het meest gunstige
scenario start de bouw in het vierde kwartaal van 2022. De bouwkundige oplevering is in dat geval
gepland in het vierde kwartaal van 2023.

De komende tijd maken we de planning concreet.

Bij de inrichting van het perceel houden we rekening met de omgeving. In overleg met directe
buren, ZOwonen en woonzorgcentrum Bunderhof van Vivantes kijken we naar een gezamenlijke
oplossing om de aangrenzende groenvoorziening te ontwerpen tot een mooi geheel.

Ook komt er parkeergelegenheid voor de gebruikers van het nieuwe gebouw op het eigen terrein, met een in-
en uitrit aan de Beneluxlaan.

Foto’s: sfeerimpressies van het nieuwe woon-zorggebouw Beneluxlaan in Geleen