Vanaf 2023 komt er één ambulancedienst voor heel Limburg.

AmbulanceZorg Limburg-Noord en de ambulancedienst van de GGD Zuid Limburg gaan per 1 januari 2023 fuseren. Daardoor kunnen Limburgers ook in de toekomst rekenen op hoogwaardige ambulance zorg.

De Raad van Toezicht van AmbulanceZorg Limburg-Noord en het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg zijn akkoord met de fusie. Sinds 2016 is er al één meldkamer ambulance zorg voor heel Limburg en straks dus ook één ambulancedienst. Het definitieve besluit tot fusie moet nog door de minister van VWS worden bekrachtigd.

“Iemand in nood moet altijd kunnen rekenen op ambulance zorg”, zegt Gert Jan Scheffer, voorzitter Raad van Toezicht AmbulanceZorg Limburg-Noord. “Daarom moeten de ondersteunende functies versterkt worden.” Dat geldt zowel voor Limburg-Noord als Zuid-Limburg. Mirjam Clermonts, bestuursvoorzitter GGD Zuid-Limburg: “Doordat beide ambulancediensten de krachten gaan bundelen, komt het personeel achter de schermen weer
op sterkte. Het geld voor deze versterking hoeft niet uit ‘de rijdende dienst’ gehaald te worden. Dat zou leiden tot minder ambulances en dat wilden we per se niet.”

Een ambulance is tegenwoordig een klein rijdend ziekenhuis. Met goed opgeleide hulpverleners, maar ook met moderne apparatuur, techniek en medicatie aan boord. 24/7 moeten de ambulances klaar staan om uit te rukken. Daar komt heel veel bij kijken. De ambulance zorg in Nederland is van hoog niveau. Om dat zo te houden worden er steeds meer en hogere eisen gesteld. Het aantal ritten neemt jaar na jaar toe. In Limburg zijn dat er zo’n 85.000 per jaar. Daardoor zijn er ook meer mensen achter de schermen nodig, vaak met specialistische kennis. Hun werk is vaak niet zichtbaar voor de buitenwereld, maar wel van
cruciaal belang.

De burger zal niets van de fusie merken. De ambulanceposten in Limburg veranderen niet en het aantal ambulances ook niet. Dit wordt trouwens landelijk bepaald en niet door de ambulancediensten zelf. De gemeenschappelijke meldkamer blijft hetzelfde en ook de ambulancehulpverleners blijven werken op hun eigen post.

De fusie gaat niet gepaard met een reorganisatie of een bezuiniging. De huidige medewerkers gaan over naar de nieuwe organisatie. Dit verloopt volgens de cao-afspraken en geldende regelgeving. Medewerkers behouden hun verworven rechten. Voor de hulpverleners op de ambulance zal er in de praktijk nauwelijks iets veranderen. Voor de medewerkers in een ondersteunende functie ligt dat anders. Zij gaan intensief samenwerken.