Eurocross Assistance

De zomer van 2020 was anders dan anders. Door COVID-19 en de onzekere reisadviezen kozen meer mensen voor een vakantie in eigen land in plaats van over de grens.

Logischerwijs ontving alarmcentrale Eurocross Assistance daardoor minder medische hulpvragen en pechmeldingen uit het buitenland dan voorgaande jaren.

Het aantal pechhulpvragen lag deze zomer circa 30 procent lager dan voorheen en het aantal medische hulpvragen verminderde met zelfs 70 procent.

In totaal ontving Eurocross deze zomer 22.152 telefoontjes ten opzichte van 56.497 in 2019. De meeste meldingen kwamen dit jaar uit Frankrijk.

Niet alleen de hoeveelheid telefoontjes over medische hulpvragen die Eurocross binnenkreeg verschilde aanzienlijk ten opzichte van vorig jaar (31.600 in 2019 versus 9.107 in 2020), ook de aard van deze meldingen was niet hetzelfde.

Er waren veel minder ’typische zomerdiagnoses’.

Waar normaal gesproken oorpijn/-ontsteking, maag-/darmklachten en letsel de top drie aanvoeren, zijn dat deze zomer een blindedarmontsteking, breuken en hartklachten.