Door de snelle stijging van het Maaswater kwamen werden op 2 plaatsen in Urmond enkele koeien ingesloten door het water.

Bezorgde buurtbewoners moesten hulpeloos toekijken hoe het peil bleef stijgen en de koeien korter bij elkaar moesten gaan staan.

Politie werd gebeld, de gemeente werd gebeld en de eigenaar van de koeien werd op de hoogte gesteld van de situatie.

Uiteindelijk daagde de eigenaar op en wist de angstige dieren op het droge te brengen. De boer dreef zijn vee via de Parallelweg huiswaarts naar Meers.

Tekst en foto’s: Hen Breuls.