Op zaterdag 10 juli om 10.00 uur organiseert Het Limburgs Landschap een excursie in groeve ’t Rooth bij Bemelen.

Groeve ’t Rooth is alleen nog toegankelijk tijdens publieksexcursies van Het Limburgs Landschap.

Groeve ’t Rooth is uniek; natuurontwikkeling en mergelwinning gaan hier hand in hand.

Aansluitend aan de mergelwinning wordt de groeve heringericht en dat heeft geleid tot een uniek natuurlandschap dat inmiddels de status Beschermd Natuurmonument draagt.

Aanmelden verplicht via
www.limburgs-landschap.nl/kalender
Foto: Henk Heijligers