Expositie “Mag ik dan bij jou?”

Met het beeldend werk, schilderijen en textiele werkvormen van kunstenares Mia Meijers wordt de discussie over dit maatschappelijk relevante thema op een andere manier aangezwengeld, omdat beelden soms meer zeggen dan woorden.

De werken zijn een rauwe confrontatie met de realiteit. Het roept emoties op om de kijkers bewust te maken van de ernst van kindermishandeling.

Kindermishandeling moet stoppen.

Mia Meijers werkte meer dan 30 jaar in de Kinderbescherming en combineert in deze tentoonstelling haar werkervaring met haar beeldend werk.

20 november is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

Op 20 november 1989 zijn deze rechten officieel vastgelegd in het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Inmiddels hebben 196 landen waaronder Nederland dit verdrag ondertekend.

De Raad voor de Kinderbescherming is één van de (overheid)organisaties die ervoor moet zorgen dat de kinderrechten worden beschermd.

Want het gebeurt in Nederland nog iedere dag dat een kind in een onveilige situatie moet opgroeien.

Het aantal slachtoffers van kindermishandeling blijft te hoog.

Tijdens de Week tegen de Kindermishandeling van 16 t/m 22 november wordt hiervoor aandacht gevraagd.

De expositie is van 19 november t/m 27 november te zien in bibliotheek Ligne en is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren als de RIVM regels van dinsdag 17 november dit toelaten.