Het college van B&W heeft besloten dat een groot aantal gemeenschapsaccommodaties over de periode van januari 2021 t/m juni 2021 geen huur hoeft te betalen aan de gemeente.

Voor dezelfde periode krijgen zij daarnaast een financiële bijdrage om de vaste lasten te kunnen voldoen. In totaal gaat het om een bedrag van 283.000 euro.

Het college geeft hiermee gehoor aan de wens van de gemeenteraad om maatwerk te leveren aan accommodaties die door de coronacrisis in financiële nood komen.

Het gaat alleen om de gemeenschapsaccommodaties die vermeld staan in de Subsidieregeling accommodatiebeleid 2019.

Lees  meer op www.bieos-omroep.nl