Het Openbaar Ministerie (OM) plaatst eind april een flitspaal op de Steinderweg bij de kruising met de Merodestraat.

De flitspaal wordt geplaatst in de groenstrook tussen de rijweg en het fietspad, tegenover Steinderweg 35. De flitspaal ‘kijkt’ in de richting van centrum Stein. Deze locatie is gekozen door het OM.

Uit snelheidsmetingen blijkt dat de snelheden op dit punt aan de hoge kant zijn.

 

Ook wordt het kruispunt Steinderweg – Meroderstraat veel door fietsers gebruikt. Om de veiligheid te verhogen wordt de flitspaal hier ingezet.

Het OM heeft voor een landelijk project flexflitsers aangekocht. Dit zijn flitspalen die twee maanden op één plek worden ingezet. Daarna worden ze op een andere locatie ingezet.