Fnv Lokaal Westelijke Mijnstreek

Fnv Lokaal Westelijke Mijnstreek organiseert op 15 mei aanstaande een informatieavond over energiearmoede en verduurzaming met medewerking van de Gemeente Sittard-Geleen en woningbouwvereniging Zo Wonen.

Energiearmoede is één van de grootste problemen van onze tijd. Ook in de Westelijke Mijnstreek hebben mensen moeite om rond te komen. Dat geldt voor zowel lage als voor middeninkomens. Anderzijds is een energietransitie hoog nodig voor ons klimaat. Voor een leefbare planeet. Een energietransitie kan alleen maar slagen als iedereen daaraan mee kan doen. Wat als je dat simpelweg niet kunt betalen?

Dat vraagt om (nood)maatregelen zodat er financiële problemen voorkomen kunnen worden. Maar ook om het verduurzamen van woningen en energiebesparende maatregelen.

Gemeenten en woningbouwcorporaties hebben hier naast de rijksoverheid een belangrijke rol in. We zijn blij dat de gemeente Sittard-Geleen en woningcorporatie Zo Wonen bereid zijn mee te werken aan deze voorlichtingsavond.

Wat komt er aan de orde? – Welke financiële ondersteuningsmaatregelen zijn er en hoe kun je die aanvragen? – Welke mogelijkheden zijn er voor energiebesparing en voor verduurzaming van uw woning?

FNV leden krijgen allemaal een bericht maar ook niet FNV leden zijn welkom op de 15de van 19.30 uur tot 21.45 uur in ’t Volkshoes, Pastoor Schoenmaeckersstraat 8 Geleen.

Wel even aanmelden via info@worldunitedpeople.com of telefonisch 06-50460717, voor 8 mei.