Forum op Maandag

In Forum op Maandag van 28 juni komen de volgende onderwerpen aan bod:

Herstart van activiteiten na corona: Andries Bosma van Buurtvereniging Geleen-Zuid/Kluis én de Beeker Liedertafel komen aan het woord.

Verder een gesprek met Linda Adriaens over haar vrijwilligerswerk en met mevrouw Prevo over de herstart van Schildersclub ’t Kweske.

Ook aan bod komt vocal coach Diana Olierook  over het tienjarig bestaan van haar Junior Star Factory.

De muziek is van twee Joosten: Nuissl en Belinfante en dateert uit hun Limburgse periode.

Forum op Maandag, 10.00-12.00 uur, herhaling 16.00-18.00 uur met Bert Salden en Henri Brouns.