Forum op Woensdag

In Forum op Woensdag van 9 juni de volgende interviews:

-Annie Schreuders is volkskundige en oprichtster van het museum van de vrouw in Echt. Annie komt vertellen over vaderdag. Waar komt vaderdag vandaan en hoe is dit altijd in Limburg gevierd.

-Patricia Eykenboom over haar zangcarrière, die ze na vele tegenslagen in haar leven weer op wil starten, want zingen biedt troost en verlichting.

-Gitane Dumernit, raadslid van de gemeente Sittard-Geleen over het drukke bestaan als raadslid.

-Marlène Dening van het Dorpsplatform Obbicht. Dit kreeg onlangs 30.000 euro voor het huiskamerproject van het Dorpsplatform.

Forum op Woensdag, 10.00-12.00 uur
(herhaling 16.00-18.00 uur)
Presentatie: Ray Simoen
Techniek: Huub Aelfers