De werkgroep Geen Grindwinning Graetheide heeft de gemeenteraadsleden en politieke partijen van Sittard-
Geleen en van Stein uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de plannen voor grindwinning op Graetheide.
De werkgroep bestaat uit de dorpsplatforms van Obbicht, Guttecoven en Einighausen, de buurtvereniging Graetheide,
de DOP’s van Berg/Nattenhoven en Urmond, het Graetheidecomité, het IVN Born, de LLTB en de Natuur en
Milieufederatie Limburg.

De firma L’Ortye heeft aangegeven dat ze gedurende 15 jaar in een gebied van ongeveer 80 hectare grind wil gaan
winnen ten zuiden van het dorp Graetheide. Voor de werkgroep was dit de aanleiding om hierover overleg met de
gemeente Sittard-Geleen te vragen.

 

 

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 25 maart om 14.00 uur in het Tuurhoes in Guttecoven.
De agenda voor de bijeenkomst is:
1. Toelichting op de plannen door Jan Muijtjens (Graetheidecomité)
2. Standpunten van de bovengenoemde leden van de werkgroep
3. Gevolgen voor de Kingbeek door Jan Steeghs (werkgroep Kingbeek van het IVN)
4. Discussie

Iedereen is welkom op deze bijeenkomst. Aanmelden via info@dorpsplatformguttecoven.nl