De gemeenteraad van Sittard-Geleen behandelt op 15/16 december de Gebiedsvisie omgeving Chemelot. Daarin wordt nadrukkelijk de keuze gemaakt om na 45 jaar van onzekerheid en opeenvolgende plannen om op Graetheide chemische industrie te vestigen, nu te kiezen voor een groene Graetheide die niet meer nodig is voor bedrijfseconomische doeleinden van Chemelot.

Maar grondeigenaar DSM blijft steeds opnieuw andere dan groene invullingen bedenken. En nu is actueel dat grindbedrijf L’Ortye over een paar jaar klaar is op hun locatie Meers a/d Maas en een nieuwe grootschalige ontgrindingslocatie zoekt voor de komende 15-20 jaar. En daarbij heeft het bedrijf haar oog laten vallen op Graetheide en grondeigenaar DSM wil daar wel aan meewerken.

In de Gebiedsvisie Chemelot wordt deze ontgrindingsmogelijkheid ook benoemd.

De GroenLinks fractie ziet daar niets in. En daar heeft men vijf hoofdargumenten voor:

De GroenLinks fractie gaat daarom bij de gemeenteraad bijgaande motie aanbevelen waarin de raad uitspreekt geen heil te zien in deze ontgrindingsplannen op Graetheide en het College te verzoeken om in de Stuurgroep Chemelot de passages over mogelijke grindwinning op Graetheide te schrappen, en alle energie te richten op spoedige realisatie van de al zo lang beloofde ecologische verbindingszone over dit deel van het Graetheidegebied.

De GroenLinksfractie gaat uiteraard haar best doen meer fracties als mede-indiener voor deze motie te betrekken en een meerderheid te vinden in de gemeenteraad.