De gemeente Sittard-Geleen sluit de aanbesteding van het Huis aan de Markt af zonder gunning. De belangrijkste reden is dat de prijzen die de inschrijvers hebben afgegeven, vele miljoenen euro’s hoger zijn dan het nu beschikbare budget. De gemeente bekijkt de komende weken op welke wijze een ontwikkeling op deze markante plek in Sittard mogelijk gemaakt kan worden. Medio februari moet hier duidelijkheid over zijn.

 

,,Met pijn in het hart hebben we het besluit moeten nemen om niet te gunnen, want we willen graag zo snel mogelijk het V&D-gebied op de schop nemen,” zegt een teleurgestelde wethouder Andries Houtakkers. ,,De twee consortiums die meededen aan de aanbesteding, hebben prijzen afgegeven die bijna twee, respectievelijk ruim drie keer zo hoog waren als oorspronkelijk geraamd. Zoveel overschrijding is niet te verantwoorden.” Verder lezen bericht website Gemeente Sittard-Geleen.