Geen huishoudelijke hulp meer via Selexions

Vanaf 6 februari 2023 kunnen inwoners van Sittard-Geleen tijdelijk niet meer terecht bij Selexions voor huishoudelijke hulp.

Het gaat om inwoners die vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) hulp in het huishouden krijgen.

Deze inwoners kunnen een keuze maken uit de andere zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft voor de huishoudelijke ondersteuning.

Neem bij vragen contact met ons op via telefoonnummer 046-4778841 of via wmo@sittard-geleen.nl