Geen vergunning oktoberfeest Stein

Burgemeester Leurs heeft besloten geen vergunning te verstrekken voor het organiseren van een Oktoberfeest in Stein.

Dat is op maandag 21 september medegedeeld aan het evenementenbedrijf Flavour Hospitality Group dat het voornemen had dit op 16 t/m 18 oktober te organiseren.

De vergunningsaanvraag voldoet niet aan de gestelde eisen.

Op basis van de ingediende stukken zijn door zowel interne als externe adviseurs adviezen uitgebracht.

Aan de hand daarvan is geconcludeerd dat de volksgezondheid en openbare orde en veiligheid tijdens het evenement niet voldoende gegarandeerd kunnen worden.

Daarom is besloten om geen vergunning voor dit evenement te verstrekken.

Concreet betreft dit onder ander het niet kunnen naleven van de gestelde Corona maatregelen zoals het houden van 1,5 meter afstand op looppaden en in de zogenoemde in- en uitstroomsluizen.

Daarnaast is er onvoldoende inzet van beveiligers en sfeerbeheerders voor toezicht en handhaving.

Ook de constructieve gegevens van de te plaatsen tent zijn niet akkoord bevonden door de constructeur.

De gemeente vraagt altijd advies bij de politie Westelijke Mijnstreek bij aanvragen van vergunningsplichtige evenementen.

Deze heeft aangegeven op korte termijn niet over voldoende capaciteit te kunnen beschikken om in te grijpen tijdens een evenement van deze omvang mocht dat nodig zijn.