Goede voorzieningen zijn een belangrijke voorwaarde voor aantrekkelijke wijken en buurten.

Denk aan de aanwezigheid van winkels, scholen en zorg. Maar bijvoorbeeld ook aan een ontmoetingsplek, waar maatschappelijke organisaties en verenigingen activiteiten organiseren.

De gemeente vindt het belangrijk dat er verspreid over de gemeente genoeg gemeenschapsvoorzieningen zijn.

Hieronder verstaan we gemeenschapshuizen en ontmoetingsplekken voor de buurt voor gezellige momenten, om samen hobby’s uit te oefenen, te koken, elkaar te helpen, of bijvoorbeeld om lezingen of tentoonstellingen te organiseren.

In Sittard-Noordoost zijn er verschillende gemeenschapshuizen en ontmoetingsplekken, alleen in de wijk Kemperkoul is zo’n ontmoetingsplek er niet.

Om te onderzoeken of er in de wijk behoefte is aan een gemeenschapsvoorziening, vroeg de gemeente inwoners naar hun mening.

Een groot deel van de huishoudens in de wijk kreeg een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen.

Er werden 1655 huishoudens uitgenodigd. In totaal vulden 143 mensen de vragenlijst in.

De eindconclusie van het onderzoek is dat de behoefte aan een gemeenschapsvoorziening in Kemperkoul nagenoeg nihil blijkt.

De uitkomst wordt nog eens versterkt door het gebrek aan verenigingen die in deze buurt actief zijn of activiteiten (willen) organiseren op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied.