Het jaar 2020 wordt door de gemeente Beek afgesloten met een positief saldo van €443.000. Het weerstandsvermogen van de Gemeente Beek heeft de status ‘uitstekend’ behouden.

Het jaar 2020 was door het uitbreken van de coronapandemie in alle opzichten een bijzonder jaar.

Desalniettemin bleef de gemeentelijke dienstverlening zoveel mogelijk intact en is ook inhoudelijk het nodige gerealiseerd.

Wethouder Ralph Diederen (financiën): “De jaarrekening laat zien dat Beek nog steeds over een robuuste financiële huishouding beschikt.

Daardoor konden we, in een voor iedereen lastig coronajaar, een beroep doen op onze reserves en waren bezuinigingen niet nodig.

Dat geeft Beek een sterke uitgangspositie om te werken aan herstel na corona.”

De jaarrekening en de eerste begrotingsbijstelling 2021 worden in de gemeenteraadvergadering van 1 juli behandeld.

Lees het hele bericht op www.bieos-omroep.nl > nieuws.