Gemeente Beek sluit 2020 met positief saldo af

Het jaar 2020 wordt door de gemeente Beek afgesloten met een positief saldo van €443.000. Het weerstandsvermogen van de Gemeente Beek heeft de status ‘uitstekend’ behouden.

Het jaar 2020 was door het uitbreken van de coronapandemie in alle opzichten een bijzonder jaar. Desalniettemin bleef de gemeentelijke dienstverlening zoveel mogelijk intact en is ook inhoudelijk het nodige gerealiseerd.

Enkele highlights zijn:
➢ In 2020 is begonnen met de bouw van de Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek, waarvan de oplevering dit najaar wordt verwacht.
➢ In 2020 is de indoorverbouwing op sportlandgoed De Haamen versneld uitgevoerd en opgeleverd.
➢ In 2020 zijn diverse woningbouwplannen in aanbouw of gerealiseerd, waaronder het plan Prins Mauritslaan – Vondelstraat, het gezondheidscentrum in de voormalige Mavo, appartementen in de Stationsstraat, Raadhuispark en de locatie Auwt Patronaat. Daarnaast zijn er plannen uitgewerkt voor de realisatie van zorgwoningen in de kloostertuin bij het Carmelitessenklooster.
➢ In 2020 is met de raadswerkgroep Energietransitie samengewerkt aan omgevingsbeleid voor zonneparken in Beek.
➢ In 2020 is in het buitengebied tussen Neerbeek en Beek zijn bloemenrijke bermen gerealiseerd om de biodiversiteit te verbeteren.
➢ In 2020 is op het gebied van veiligheid specifiek ingezet op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Wethouder Ralph Diederen (financiën): “De jaarrekening laat zien dat Beek nog steeds over een robuuste financiële huishouding beschikt. Daardoor konden we, in een voor iedereen lastig coronajaar, een beroep doen op onze reserves en waren bezuinigingen niet nodig. Dat geeft Beek een sterke uitgangspositie om te werken aan herstel na corona.”

De jaarrekening en de eerste begrotingsbijstelling 2021 worden in de gemeenteraadvergadering van 1 juli behandeld.