Nieuwsbrief verenigingen augustus
Als vereniging of stichting komt er heel wat op je af. Zeker in deze periode, waarin er van alles gebeurt en veel verandert. Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van voor jou relevante zaken en ontwikkelingen.

In deze editie:

  • Corona rijksubsidies voor verenigingen
  • Hervatting binnensport
  • Werf nieuwe leden voor jouw club tijdens de Nationale Sportweek
  • Gezonde jeugd, vitale toekomst!
  • Online workshops groot succes
  • Coronaposter in het Limburgs
  • Winnen met coronacampagne ‘Goed dat je de regels volgt!’

Corona rijkssubsidies voor verenigingen

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom ondersteunt het kabinet getroffen organisaties met tijdelijke financiële regelingen. De steun heeft als doel dat Nederland zich kan aanpassen aan een veranderde samenleving en economie. Bekijk in het overzicht financiële regelingen voor welke regelingen jouw organisatie in aanmerking komt. Ook cultuur- en sportverenigingen kunnen gebruik maken van regelingen uit dit overzicht, zoals de NOW, TOZO en TOGS. Daarnaast zijn er regelingen die specifiek in het leven zijn geroepen voor de culturele en sportieve sector. Daarover hieronder meer.

Cultuur
De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de verenigingen, kunstenaars en anderen die actief zijn in het culturele en creatieve veld. Het kabinet komt deze sector tegemoet met verschillende maatregelen voor de geleden schade. Instellingen en zzp’ers in de cultuursector kunnen gebruik maken van de kabinetsbrede maatregelen voor banen, inkomens en economie. Ook zijn er sectorspecifieke maatregelen voor het culturele en creatieve veld, gericht op (coulance)afspraken en financiering binnen de bestaande kaders en gericht op ondersteuning van instellingen en makers op de korte termijn. Daarnaast is er aanvullend € 300 miljoen beschikbaar via 5 regelingen. In het overzicht regelingen culturele en creatieve sector is informatie te vinden over alle bovengenoemde regelingen.

Sport
Ook op het gebied van sport- en bewegen zijn recent een tweetal nieuwe regelingen aangekondigd: de TASO en TVS. Beide subsidies worden hieronder nader toegelicht. De Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de coronamaatregelen. Via deze regeling wordt in totaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld aan sportverenigingen die nog geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten hebben ontvangen. Organisaties kunnen een aanvraag indienen voor de periode 1 maart t/m 31 mei en/of 1 juni t/m 31 augustus. Bij omzetverlies in beide periodes, kan dus een dubbele tegemoetkoming worden aangevraagd. Sportverenigingen die schade hebben geleden door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een tegemoetkoming ontvangen tussen de € 1500 en € 3500. Verenigingen die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen tussen 1 september en 4 oktober een aanvraag indienen. Meer informatie is te vinden via bovenstaande link, waar ook de aanvraag kan worden ingediend.

De tweede regeling is de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS). Voor sportverenigingen vormt de huur vaak de grootste kostenpost. Om sportverenigingen daarin tegemoet te komen heeft de overheid de TVS in het leven geroepen. Via deze regeling wordt in totaal € 90 miljoen aan huurcompensatie verdeeld. Doel van deze regeling is huurders en verhuurders te compenseren voor huurkosten in de periode 1 maart tot 1 juni. De regeling kan niet door de vereniging zelf worden aangevraagd. Dit gaat via de verhuurder (gemeente, sportbedrijf of particulier). Heb je als vereniging over de periode 1 maart tot 1 juni wel (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs jouw verhuurder dan op deze regeling! Aanvragen is mogelijk tussen 15 september en 15 oktober. Het aanvraagformulier is tegen die tijd verkrijgbaar via bovenstaande link, die nu al leidt naar verdere informatie over de regeling.

Hulpmiddelen voor meer overzicht
Deze en andere financiële regelingen waar je als vereniging gebruik van kan maken, zijn te vinden op de website van de gemeente Stein. Zie je door de bomen het bos niet meer en heb je moeite om te bepalen van welke regelingen jouw verenigingen gebruik kan maken? Gebruik dan de Regelingencheck van de Kamer van Koophandel of de Coronacalculator van VNO-NCW/MKB Nederland.

Hervatting binnensport

Als gemeente Stein vinden we het belangrijk dat in navolging van de buitensport ook de binnensport kan worden hervat. Vanwege strenge eisen, onduidelijkheid over de richtlijnen, uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en beperkt animo bij de gebruikers, was het niet haalbaar om nog voor de zomerstop de deuren van onze binnensportaccommodaties weer te openen.

Om clubs toch de kans te geven om hun binnensportactiviteiten tijdig te hervatten en zich optimaal voor te bereiden op de start van het nieuwe binnensportseizoen, is de afgelopen periode hard gewerkt aan de voorbereidingen om de gemeentelijke binnensportaccommodaties weer te kunnen openen.

Protocol
Intussen zijn de accommodaties coronaproof ingericht en is een binnensport protocol opgesteld. Dit maakt het mogelijk dat clubs vanaf 24 augustus weer terecht kunnen in de gymzalen, sportzalen en sporthallen binnen onze gemeente. Op die manier kan het zaalsportseizoen 2020-2021 zonder vertraging worden opgestart. De vaste gebruikers zijn hierover reeds geïnformeerd.

Verenigingen die graag eerder dan deze datum willen starten, kunnen zich wenden tot de gemeente. Samen met hen wordt dan gekeken naar een passende oplossing om de activiteiten eerder te kunnen hervatten.

Clubs die beschikken over een eigen accommodatie of gebruik maken van een andere accommodatie (MFC, buurtcentra, etc), mochten vanaf 1 juli hun activiteiten reeds hervatten. De richtlijnen hiervoor zijn te vinden op onze website.

Werf nieuwe leden voor jouw club tijdens de Nationale Sportweek

Na de zomervakantie gaan we de sport weer met z’n allen aanzetten. Dan laten we iedereen zien en ervaren hoe leuk en belangrijk sport en bewegen is. De landelijke campagne ‘Sport doet iets met je’, de Nationale Sportweek én de Sportactie zetten in september de sport en de sportclubs vol in de schijnwerpers.

Sportactie
Met de Sportactie enthousiasmeren NOC*NSF, Albert Heijn, sportbonden, gemeenten en de deelnemende sportclubs potentiële sporters om (weer) te gaan sporten. Plezier in sport staat hierbij centraal: want wat je leuk vindt, houd je langer vol. Daarom willen we iedereen de kans geven om verschillende sporten te proberen en de sfeer op de club te proeven.

De tijdlijn van de Sportactie ziet er als volgt uit:

  • Nu: clubs kunnen zich aanmelden en sportaanbod invoeren
  • Van 14 t/m 27 september: Nationale Sportweek & actieperiode in winkels AH
  • Tot 25 oktober: sportvouchers inwisselen en sporten bij deelnemende sportclubs

Kom in actie en werf nieuwe leden!
Wil je mensen uit jouw gemeente of buurt laten kennismaken met jouw sport en club, nieuwe leden werven en de vereniging promoten? Doe dan mee aan de Sportactie! Meld je aan via www.clubbase.nl/sportactie. Nice to know: 25% van de deelnemers aan de vorige editie werd daadwerkelijk lid van een sportclub en 35% overweegt om alsnog lid te worden.

Heb je vragen over de Sportactie? Neem dan gerust contact op via sportactie@nocnsf.nl. De collega’s van de SportSupport helpdesk van NOC*NSF beantwoorden graag je vragen.

Gezonde jeugd, vitale toekomst!

Wist je dat 1 op de 9 Steinse kinderen overgewicht heeft, dat 1 op de 3 kinderen in deze coronatijd meer snoept dan normaal en dat jongeren dagelijks zo’n 10 uur per dag zitten..?!

JOGG
Als ouders of gemeente kunnen we deze trend niet in ons eentje ombuigen. Dat kan wél als we samen een gezonde omgeving voor jongeren creëren. Daarom hebben we ons voor 3 jaar gecommitteerd aan de JOGG-aanpak, waarmee we hier samen met partijen zoals verenigingen, onderwijs en ondernemers verandering in willen brengen.

Enquête
Omdat ieders inbreng en expertise daarbij van belang is, hebben we een enquête uitgezet onder partijen die bij ons bekend zijn. Wil jij meedenken over dit onderwerp en jouw ideeën met ons delen? Lees dan het volledige artikel op onze website en vul de enquête in. Op die manier maken we de samen de Steinse jeugd gezonder en gelukkiger. Namens de kinderen alvast bedankt voor je medewerking.

Online workshops groot succes

In de voorgaande edities van deze nieuwsbrief werd je gewezen op diverse gratis te volgen online workshops. Het grootste deel van deze workshops was onderdeel van Rabo ClubSupport en werd georganiseerd door de Rabobank in samenwerking met NOC*NSF en andere partners. De webinars waren ontwikkeld omdat vanwege de corona maatregelen geen fysieke bijeenkomsten konden plaatsvinden. Deelnemers konden kiezen uit workshops over thema’s als financiën, ledenbinding en communicatie, en deze volgen vanuit huis op een moment naar keuze.

Al snel bleek dit een gouden greep, want de webinars waren een succes. De eerste edities waren al snel vol, dus werden er nieuwe momenten gepland. Veel vrijwilligers van Limburgse verenigingen toonden interesse en schreven zich in. Onder hen uiteenlopende sport- en cultuurverenigingen uit de gemeente Stein. Niet alleen het aantal deelnemers is met 463 overweldigend, ook de kwaliteit van de webinars stemt tevreden: een dikke 8 als gemiddelde beoordeling en louter positieve feedback. Bovendien zijn de eerste resultaten reeds zichtbaar: clubs die tips uit de webinars over communicatie en ledenbinding succesvol hebben toegepast, of naar aanleiding van de webinar over ledenbinding een geslaagde crowdfunding campagne hebben opgestart.

Al met al kunnen we zeer tevreden zijn over deze manier van verenigingsondersteuning. Dergelijke webinars voorzien in een behoefte en dragen bij aan de vitaliteit en toekomstbestendigheid van de verenigingen in onze gemeente. Deze webinars zullen dan ook zeker een vervolg krijgen. Momenteel wordt er al gewerkt aan vervolgwebinars en webinars rondom andere thema’s. Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte.

Tot die tijd zullen we het moeten doen met de bestaande webinars. Was je erbij en wil je nog iets teruglezen, of kon je er niet bij zijn en wil er alsnog mee aan de slag? Kijk dan op de website om de presentaties van de webinars ‘Financieel gezond de crisis door’ en ‘Ledenbinding’ te downloaden en bekijken.

Coronaposter in het Limburgs

Ben je trots op de Limburgse taal en wil je je leden ook het liefst in die taal informeren over de corona maatregelen? Dan heb je geluk, want de coronaposter van Fabio Vettori is nu ook in het Limburgs dialect verschenen.

De Italiaanse kunstenaar zorgde voor de tekeningen van de posters die intussen in zo’n 29 talen is verschenen. Dat gebeurde op initiatief van Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD). Na het Nederlands, Fries en diverse Friese streektalen, is nu het Limburgs aan de beurt. Dit dankzij het Huis voor de Kunsten, wat de poster heeft vertaald in drie Limburgse varianten: één voor Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.

Dankzij de poster komt de corona informatie beschikbaar in de taal die je dagelijks thuis spreekt en goed verstaat. Wil jij ook zo’n mooie Limburgse coronaposter op de muur, website of social media van jouw club? Download hem dan nu gratis via de link.

Winnen met coronacampagne ‘Goed dat je de regels volgt!’

Veiligheidsregio Zuid-Limburg is met ondersteuning van Visit Zuid-Limburg een campagne gestart om het belang van de corona maatregelen extra onder de aandacht te brengen bij de inwoners en bezoekers van onze regio. Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, plukken we daar als samenleving de vruchten van. Boodschap is daarom: ‘Goed dat je de regels volgt!’.

Bekende Limburgers als André Rieu verlenen hun medewerking aan de campagne en willen het belang van de maatregelen op een positieve manier onder de aandacht houden bij jong en oud. Want al lijkt het straatbeeld weer normaal, de maatregelen zijn er niet voor niets. Kwetsbare mensen kunnen de straat niet op, omdat we steeds minder geneigd zijn afstand te houden. Bovendien: niemand wil dat de versoepelingen worden teruggedraaid en we weer zoveel mogelijk thuis moeten blijven.

Winactie voor iedereen
De veiligheidsregio roept iedereen op om de campagne via Facebook of Instagram te steunen. Als vereniging kun je zelf meedoen, of dit onder je leden stimuleren. De vijf posts met de meeste likes krijgen een VVV-dinercheque of VVV-cadeaukaart ter waarde van € 50. Meedoen is mogelijk tot eind september. Hashtag: #goeddatjederegelsvolgt #thankyouforfollowingtherules. Zorg wel dat je het bericht met ‘openbaar’ deelt, anders ziet de jury jouw bijdrage niet.