De gemeente Stein heeft vorig jaar afgesloten met een positief resultaat van 1,8 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening van 2021.

Een bijgestelde begroting over 2021 liet eerder een positief saldo van ruim 8.5 ton zien, maar het bedrag is door gunstige ontwikkelingen van het gemeentefonds en eenmalige meevallers opgelopen.

De gemeente Stein ziet ook de toekomst rooskleurig tegemoet. Stein is bij een nieuwe verdeling van het gemeentefonds door het Rijk aangewezen als ‘voordeelgemeente’. Daarnaast stijgen de hogere inkomsten van de gemeente tot 2026 fors.

In 2022 mag de gemeente door hogere uitgaven van het Rijk 1.499.000 euro bijschrijven. Het jaar daarop 4.357.000 euro, in 2024 6.155.000 euro en in 2025 zelfs bijna 8.000.000 euro. In 2026 dalen de hogere inkomsten weer fors voor Stein, maar mag het toch rekenen op ruim 4.600.000 euro.