Begin 2022 besliste de Vlaamse Regering dat het RivierPark Maasvallei in de running is voor een definitieve erkenning. Gemeente Stein werkt al jarenlang mee aan de grensoverschrijdende uitbouw van het RivierPark Maasvallei. Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst onderstreept de gemeente het belang van deze kandidatuur met een grensoverschrijdend karakter.

De Vlaamse overheid voorziet de komende jaren in de oprichting van Landschapsparken in Vlaanderen, naast de meer bekende Nationale Parken. Bij Landschapsparken gaat het niet om een grote natuurkern, maar om gebieden die een bijzondere ontstaansgeschiedenis hebben en waarin verschillende functies elkaar afwisselen. Denk aan erfgoed, toerisme, landbouw en natuur. Zoals het RivierPark Maasvallei dus! Extra bijzonder is dat het RivierPark Maavallei een grensoverschrijdende kandidaat is.

Wat is een Landschapspark?

Landschapsparken zijn samenhangende gebieden waar de eeuwenlange wisselwerking tussen natuurelementen en bewoners voor een uniek landschap heeft gezorgd. Vaak zijn het gebieden waar mensen graag verblijven, om er te genieten van de streekproducten, de natuur of het erfgoed. In tegenstelling tot Nationale Parken zijn Landschapsparken geen grote natuurkernen, maar eerder ‘lappendekens’ waar verschillende functies (wonen, landbouw, natuur, toerisme, erfgoed…) samenkomen.

Wat betekent dit voor de bewoners?

De erkenning betekent niet dat er extra regels komen, maar dat er binnen de bestaande regels nóg meer kan worden samengewerkt aan kwaliteit en beleving. In 2021 bleek namelijk uit een enquête dat de Maaslanders heel trots zijn op het landschap waarin ze leven, en dat ze enorm begaan zijn met de rivier en haar oevers. Om te kunnen blijven investeren in de Maasvallei gaat het Regionaal Landschap Kempen en Maasland in samenspraak met de gemeentes, provincies en tal van andere partners aan de slag voor een erkenning aan beide kanten van de oever.

Vragen of suggesties hierover?

Neem dan contact op met Daniel Bours via daniel.bours@gemeentestein.nl of door te bellen naar 046 435 93 93.