Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Als u 18 jaar of ouder en stemgerechtigd bent dan heeft u inmiddels een stempas per post ontvangen. Heeft u nog geen stempas ontvangen of bent u deze kwijtgeraakt?

Dan kunt u via de website van de gemeente een vervangende stempas aanvragen.

U kunt een nieuwe stempas, volmacht of kiezerspas tot uiterlijk 11 maart 17.00 uur aanvragen.