Genhout, Geverik en Kelmond krijgen snel internet

Wethouder Hub Schoenmakers en directeur Piet Grootenboer van glasvezelbedrijf DELTA Fiber hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de mogelijke aanleg van snel internet in de kleine Beekse kernen en het buitengebied. Alle seinen staan op groen, maar het netwerk wordt pas aangelegd als genoeg inwoners er belangstelling voor hebben.

DELTA Fiber gaat het glasvezelnetwerk pas aanleggen als minimaal 35 procent van de bewoners van de landelijke kernen zich op het netwerk wil laten aansluiten. In de praktijk wordt dit percentage vrijwel altijd gehaald. Vanaf 21 maart start DELTA Fiber een wervingscampagne om de behoefte onder de Beekse inwoners te peilen. Het aanleggen van een glasvezelnetwerk neemt gemiddeld vijf weken in beslag. DELTA Fiber verwacht in het najaar met de aanleg te beginnen.

Concreet gaat het om het aansluiten van 789 adressen in de kernen Genhout, Klein-Genhout, Kelmond en Geverik en om 26 woonadressen in het buitengebied. Wethouder Hub Schoenmakers: “Snel internet vergroot de economische en maatschappelijke kansen van het buitengebied en de kleine kernen. Daarom beschouwen we de aanleg van een glasvezelnetwerk als een absolute vereiste en prioriteit!”