Geuroverlast Asfaltcentrale

De laatste tijd ondervinden onze inwoners veel overlast van de asfaltcentrale en daarover willen we je graag informeren.
De asfaltcentrale is sinds 22 mei jl bezig met asfalt voor het vliegveld van Maastricht (MAA). De centrale mag 24/7 in werking zijn en de vraag naar Asfalt is door dit project hoog.

Voorafgaand aan dit project is er in verhouding zeer weinig asfalt geproduceerd, ook stond er een gunstige windrichting en verbleven mensen vanwege de slechte weersomstandigheden minder buiten. Hierdoor is het contrast erg groot en kan de overlast als extreem ervaren worden.

De gemeente Stein gaat samen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUD) aanstaande dinsdag, 6 juni 2023, een controle uitvoeren bij Asfalt NU. Daarnaast worden dinsdag metingen uitgevoerd naar de emissienormen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en vindt tevens een geurmeting plaats, gezien de huidige noodzaak.

De toezichthouders van de RUD nemen elke klacht serieus en gaan in gesprek met onze inwoners. Het koolfilterinstallatiepakket is geïnstalleerd en tijdens de controle zullen we verifiëren of de installatie ook in gebruik is genomen.

Als je overlast ervaart kun je deze overlastklachten te blijven melden via de RUD of het eigen meldingensysteem. Zodra de resultaten van de metingen bekend zijn, zullen wij weer actief communiceren.