Het college van burgemeester en wethouders van Beek heeft het voornemen om met ingang van 1 januari 2023 de inzameling van huishoudelijk restafval bij laagbouw te wijzigen van 1 keer per twee weken naar 1 keer per vier weken. Tevens is het voornemen de inzameling van de plastic afvalzakken met Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD) te wijzigen van 1 keer per vier weken naar 1 keer per twee weken.

Belanghebbenden kunnen vanaf 29 september 2022 tot en met 20 oktober 2022 overeenkomstig de Inspraakverordening Beek 2016 schriftelijk dan wel mondeling hun zienswijze kenbaar maken op het voornemen tot wijziging van de inzamelfrequentie(s).

Een schriftelijke reactie kan kenbaar gemaakt worden aan: Burgemeester en wethouders van Beek, Afdeling Ruimte, Postbus 20, 6190 AA Beek onder vermelding van “beleidsvoornemen wijziging inzamelfrequentie afval”. Daarnaast kan een schriftelijke reactie ingezonden worden via mail naar info@gemeentebeek.nl. Zet in het onderwerp “beleidsvoornemen wijziging inzamelfrequentie.

Bron , Gemeenteblad Beek 2022