Deze week start de GGD Zuid Limburg een online onderzoek naar langdurige gevolgen na een coronabesmetting. Ongeveer 60.000 volwassen inwoners van Zuid-Limburg die in het afgelopen jaar een coronatest hebben gedaan in een teststraat van de GGD worden de komende weken uitgenodigd voor dit onderzoek.

Limburg is een door COVID-19, corona, zwaar getroffen provincie met een hoog aantal coronabesmettingen. Een deel van de mensen houdt na een coronabesmetting enkele weken, maar soms meerdere maanden na de besmetting, gezondheidsklachten. Langdurige klachten na een coronabesmetting, waarbij vermoeidheid en kortademigheid op de voorgrond staan is een potentieel publiek gezondheidsprobleem met grote impact op het functioneren. De omvang van langdurige klachten na een coronabesmetting (ook wel LongCOVID genoemd) in de populatie is nog onbekend, net zoals de impact ervan. Door in dit onderzoek ook burgers mee te nemen met een negatieve coronatest wordt gekeken welke langdurige klachten daadwerkelijk door corona worden veroorzaakt. Kennis hierover is essentieel om langdurige coronaklachten te begrijpen en zo verder te komen bij de zoektocht naar de beste ondersteuning voor burgers met langdurige coronaklachten.

Dit onderzoek is opgezet om meer zicht te krijgen op de gevolgen van een coronabesmetting. GGD Zuid Limburg is de kartrekker van dit onderzoek en zij doen dit met steun van Ciro in Horn, kennis- en behandelcentrum van o.a. complex chronische longziekten, de Universiteit Maastricht, GGD Limburg-Noord en het RIVM. De resultaten uit dit onderzoek leveren informatie op over hoe vaak en welke langdurige coronaklachten optreden, hoe lang gezondheidsklachten aanhouden, maar ook in hoeverre het klachtenpatroon verschilt tussen volwassenen onderling. Daarnaast geeft het onderzoek meer inzicht in de impact op de lichamelijke en mentale gezondheid en op de sociaaleconomische situatie van getroffen burgers.

Iedereen die in de periode vanaf 1 juni 2020 een coronatest heeft gedaan in een teststraat van de GGD en woonachtig is in Zuid-Limburg kan een e-mail ontvangen met een uitnodiging voor dit onderzoek. Ook genodigden die geen corona hebben gehad of nu geen klachten (meer) hebben na een coronabesmetting worden uitdrukkelijk opgeroepen om deel te nemen aan dit onderzoek. Om het beloop van langdurige klachten en andere gevolgen in kaart te brengen worden mensen uitgenodigd om na een tijdje een vervolgvragenlijst in te vullen. Meer informatie over dit onderzoek is beschikbaar op de website van GGD Zuid Limburg www.ggdzl.nl/LongCovid.