Gift Nationaal Rampenfonds

Het Rampenfonds (Giro 777) wil aan alle huishoudens, die ernstig getroffen zijn door de wateroverlast, eenmalig maximaal € 1.000 schenken.

Om ervoor te zorgen dat het geld bij de getroffen huishoudens terechtkomt, is er gezamenlijk één aanmeldingsformulier opgesteld.

Dit formulier is te vinden op de website van BsGW.

Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u van 6 t/m 16 augustus 2021 een aanvraag indienen.