De gemeente heeft het gladheidbestrijdingsplan voor komend winterseizoen vastgesteld.

Op basis van objectieve criteria wordt bepaald welke wegen worden opgenomen in de gladheidbestrijding.

Deze objectieve criteria zijn:

De uitvoering wordt gedaan door het regionale afvalbedrijf RWM. Bij hevige sneeuwval worden extra medewerkers van onder andere Vidar ingezet om handmatig sneeuw te ruimen rond gebouwen met een openbaar karakter.

Bereikbaar en veilig

Het plan beschrijft primaire routes (o.a. hoofdwegen, buslijnen) en secundaire routes (wegen in de wijk).

Deze laatste komen pas aan de orde als de primaire routes acceptabel zijn. Zo zorgen we ervoor dat onze gemeente ook op barre winterse dagen bereikbaar en veilig begaanbaar is.

Inzage

Het college heeft het gladheidsbestrijdingsplan 2021-2022 vastgesteld. Ze hebben tevens besloten dat het plan vanaf 1 november 2021 tot en met 31 maart 2022 ter inzage ligt bij de balie in het gemeentehuis.