gob wijst wethouderskandidaten aan

Politieke groepering gob heeft drie kandidaten aangewezen om namens gob
wethouder te worden in het nieuw te vormen college van B&W van Sittard-Geleen.

Leon Geilen (51) is, zoals bekend, de eerste kandidaat.

Hij werd vorig jaar al unaniem door de ledenvergadering van gob als zodanig aangewezen en was de afgelopen acht
jaar ook al wethouder namens gob.

Tijdens de ledenvergadering van woensdag 15 juni jl. zijn op voordracht van het bestuur ook Yvonne Salvino en Ivo Tillie als wethouderskandidaat aangewezen.

Naast de wethouderskandidaten zijn ook de burgerraadsleden vankomende raadsperiode aangewezen.

De ledenvergadering heeft Fred Vroomen(63 uit Geleen en Natalie Statnik(37)uit Sittard hiervoor aangewezen. Beiden hebben alervaring als raads c.q. burgerraadslid.