Grensoverschrijdend corona-onderzoek

In de grensregio van Nederland, België en Duitsland was er in september en oktober 2021 een groot draagvlak voor de QR-code (toegangsbewijs) en het testen bij klachten. Dit blijkt uit een onderzoek naar de impact van COVID-19 in de Euregio Maas-Rijn (EMR) dat de GGD Zuid Limburg uitvoerde samen met grensoverschrijdende partners.

Ook de bereidheid om een boosterprik te nemen was hoog, vooral onder de 60-plussers. Het aantal bezoeken over de grens steeg naarmate de (mobiliteits)regels versoepelden. De mobiliteit tussen de grensregio’s ligt echter duidelijk nog steeds lager dan voor de start van de coronacrisis.

Onderzoek
Het onderzoek bestond uit twee rondes. Deelnemers vulden in beide rondes een online vragenlijst in en namen wat bloed af via een vingerprik. In het bloed werden antistoffen tegen het coronavirus gemeten. De uitnodigingen voor de eerste ronde zijn in april-mei 2021 verstuurd en de uitnodigingen voor de tweede ronde eind september-begin oktober 2021. In totaal hebben 3.339 genodigden in
beide rondes bloed laten afnemen en de vragenlijst ingevuld.

Vaccinatie en antistoffen
Antistoffen worden aangemaakt als reactie op een coronabesmetting of vaccinatie. Uit de analyse van de bloedmonsters bleek dat 93% van de burgers in september-oktober antistoffen (IgG antilichamen) had tegen het coronavirus. Hieronder vallen zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde personen. In deze periode was 93% van de burgers volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. De meest genoemde redenen voor vaccinatie waren gelijk in alle drie de EMR-landen, namelijk het voorkomen van ziekte, beschermen van familie en terug naar het oude normaal. De meerderheid van de burgers gaf aan een boostervaccinatie voor het coronavirus te nemen zodra de mogelijkheid zich voordoet. Deze bereidheid was hoger bij de burgers van 60 jaar en ouder en het hoogst bij de Duitse burgers in vergelijking met de andere landen.

Coronamaatregelen per grensregio
Hoewel de grenzen voor burgers in de grensregio vaak niet zichtbaar zijn, werden deze overduidelijk toen in alle drie de landen (verschillende) maatregelen werden getroffen. Maatregelen die in alle drie de landen golden of gelden zijn het houden van anderhalve meter afstand, het dragen van een mondkapje, het beperken van de groepsgrootte en het verminderen van reizen. De grote meerderheid (60-80%) van de burgers in België, Duitsland en Nederland gaf in april-juni aan dat ze zich goed aan deze maatregelen hielden en dat ze de maatregelen makkelijk op te volgen en nuttig vonden. Onder de Duitse burgers waren deze percentages het hoogst. Van alle maatregelen vonden de burgers in de drie landen het dragen van een mondkapje het makkelijkst op te volgen.

Een grote meerderheid van de burgers ziet het nut van de QR-code voor toegang in. Er is een groot draagvlak voor het behoud van het toegangsbewijs om activiteiten bij te wonen. In vergelijking met april-juni waren minder burgers voorstander van het beperken van de groepsgrootte en reizen en waren zij over het algemeen geen voorstander om deze maatregelen te behouden.

 

Dit onderzoek werd uitgevoerd door GGD Zuid Limburg, Stichting euPrevent EMR, Maastricht UMC+, Gesundheitsamt des Kreises Düren, Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg, Gesundheitsamt der StädteRegion Aachen, Sciensano en Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens.