Grensoverschrijdend corona-onderzoek

In de grensregio van Nederland, België en Duitsland was er in september en oktober 2021 een groot draagvlak voor de QR-code (toegangsbewijs) en het testen bij klachten.

Dit blijkt uit een onderzoek naar de impact van COVID-19 in de Euregio Maas-Rijn (EMR) dat de GGD Zuid Limburg uitvoerde samen met grensoverschrijdende partners.

Ook de bereidheid om een boosterprik te nemen was hoog, vooral onder de 60-plussers.

Het aantal bezoeken over de grens steeg naarmate de (mobiliteits)regels versoepelden. De mobiliteit tussen de grensregio’s ligt echter duidelijk nog steeds lager dan voor de start van de coronacrisis.

Het onderzoek bestond uit twee rondes. Deelnemers vulden in beide rondes een online vragenlijst in en namen wat bloed af via een vingerprik. In totaal hebben 3.339 genodigden in beide rondes bloed laten afnemen en de vragenlijst ingevuld.

Voor de resultaten van het onderzoek verwijzen we u naar het hele artikel op www.bieos-omroep.nl