Eind mei 2020 werd het Graetheidecomité benaderd door de firma L’Ortye met het verzoek om een gesprek over grindwinning op Graetheide. L’Ortye zoekt een nieuwe locatie omdat men in Meers klaar is. Het plan van L’Ortye houdt in dat een gebied van ongeveer 80 hectare zuidelijk van het dorp Graetheide 15 meter diep afgegraven wordt. Het ontgrinden duurt minstens 15 jaar. Het grind wordt ter plaatse gezeefd en verkleind in een grote installatie. Om geluidshinder te beperken worden aarden wallen rond het gebied gelegd, dat dus 15 jaar deels ontoegankelijk is. Geluidshinder zal er in b.v. Guttecoven, Nattenhoven en Graetheide zeker zijn. Het grind wordt afgevoerd via de oprit van de A2 in Urmond of via de haven in Stein. Het gaat om ongeveer 5 vrachtwagens per uur (en 5 weer terug). Na het afgraven wordt het gat gedeeltelijk opgevuld met grond en na afloop wordt het gebied ingericht als natuurgebied.


De afvoer van grind via de A2 is een probleem omdat Chemelot de Oude Postbaan wil afsluiten en er dus geen directe verbinding met de A2 meer is. Het is niet duidelijk hoe men dan op de A2 of in Stein wil komen. Een ander probleempunt is het gevolg van de ontgrindingen voor de bronnen van de Kingbeek. Volgens de werkgroep Kingbeek van het IVN zijn de gevolgen onaanvaardbaar groot. We hebben L’Ortye twee jaar geleden gevraagd voor een onafhankelijk onderzoek en ook om een oplossing van de verkeerssituatie gevraagd.


Omdat er  na twee jaar nog geen begin is gemaakt met deze onderzoeken heeft het Graetheidecomité besloten de leden te vragen naar hun mening over grindwinning op Graetheide. Via email reageerden 190 inwoners van de dorpen rond Graetheide. Hiervan waren er 186 tegen de plannen van L’Ortye. Velen verklaarden fel tegenstander te zijn. Voor een bloemlezing van de reacties zie onze website. De vier personen die geen probleem met ontgrinding hebben stelden wel een aantal voorwaarden, zoals geen geluidsoverlast in de buurt en geen verkeershinder.


In het gesprek dat we in mei 2020 met L’Ortye hadden verklaarden beide directieleden dat de plannen niet door zouden gaan als er geen draagvlak bij de omwonenden is. Dat draagvlak blijkt er dus niet te zijn. We hopen dat het bedrijf zich aan de toezegging houdt. Helaas doet de reactie die het Graetheidecomité van L’Ortye kreeg na het bekend worden van de mening van de omwonenden het ergste vrezen.
Het Graetheidecomité overlegt nu met de dorpsplatforms van Obbicht, Guttecoven, Einighausen en Urmond, met de buurtvereniging Graetheide, met de LLTB, met de Limburgse Natuur-en Milieufederatie en met het IVN Born Land van Swentibold om gezamenlijke te proberen de plannen te voorkomen. Er is door de wethouders van Sittard-Geleen en Stein een gesprek toegezegd. Ook andere organisaties kunnen nog bij dit initiatief aansluiten.
Inmiddels heeft het Graetheidecomité het bord “Graetheide groen” dat al bijna 40 jaar langs de A2 staat voorzien van een extra bord met de tekst “Geen Grindwinning”.

Voor meer informatie: 046 4332601