Het college van de Gemeente Beek heeft ingestemd met de toekomstvisie voor het centrum van Beek.

In de visie staat hoe de gemeente, ondernemers en bewoners de komende vijf jaar gaan investeren in een levendig en toekomstbestendig centrum.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om 590.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de visie. De raad buigt zich op 10 juni over het plan.

“Beek wil niet alleen nu maar ook in de toekomst een centrum zijn waar het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is”, zegt burgemeester Christine van Basten-Boddin, portefeuillehouder economie.

“Daarom is het belangrijk dat we onze blik op een gezamenlijke toekomst richten en hebben we samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners en andere betrokkenen deze toekomstvisie opgesteld.”

 

Het centrum van Beek is, naast winkelcentrum Makado, het hoofdwinkelgebied van Beek.

Net als in de rest van Nederland staan ook de Beekse winkelgebieden onder druk als gevolg van economische ontwikkelingen, vergrijzing en veranderend koopgedrag.

Burgemeester Christine van Basten-Boddin: “Ons centrum is een belangrijke imagodrager, het visitekaartje van Beek en ontmoetingsplek voor onze inwoners.

Daarom is deze toekomstvisie nodig.

Want alleen in goed overleg met iedereen die betrokken is, zorgen wij er samen voor dat ons centrum aantrekkelijk en leefbaar is én blijft.”

Centra worden steeds meer een plek met een mix van verschillende voorzieningen zoals winkels, horeca, cultuur, maatschappelijke functies, dienstverleners én wonen.

Wethouder Ralph Diederen, portefeuillehouder wonen:

“Deze visie geeft richting aan een noodzakelijke en gewenste transformatie van ons centrum. Woningen dichtbij voorzieningen dragen hieraan bij en sluiten aan bij de woonbehoeften van onze inwoners.”

In de visie staan diverse uitdagingen en opgaven waaraan de komende jaren samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen wordt gewerkt.

Eén van deze opgaven is het herinrichten van de Markt met oog voor vergroening, sfeer en beleving.