HERDENKING ‘VREDE EN VRIJHEID’ OP 30 APRIL IN DE KERK VAN OVERHOVEN

In de meimaand staan wij stil bij 4 en 5 mei: Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Wij staan stil voor de miljoenen uit alle landen die tijdens de oorlogen hun leven gaven, voor alle slachtoffers van oorlogsgeweld, oneerlijkheid en machtsmisbruik, voor alle vluchtelingen en mensen die leven in angst en verdrukking.

In de H. Hartkerk van Overhoven zullen wij op zondag 30 april a.s. om 11.00 uur dit speciaal herdenken. Deze dienst wordt opgeluisterd door een Gemengd Gelegenheidskoor waarin o.a. kinderen zingen van ons Parochieel Jeugdkoor en kinderen en jeugdigen zullen een aandeel hebben in deze herdenking. In het bijzonder gedenken we alle slachtoffers van de Tweede Wereld Oorlog. Maar wij staan ook stil bij de wereldsituatie op dit moment.

U bent van harte welkom bij de viering op zondag 30 april 2023 om 11.00 uur in de H. Hartkerk Overhoven, Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard.

Tevens is de viering te volgen via de livestream:                             www.parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream

Aansluitend aan de herdenkingsdienst, zal, tijdens het luiden van de zware klok van onze kerk, een bloemstuk gelegd worden bij het Dorpskruis en bij het door het kinderkoor geadopteerde graf van de Britse Soldaat John Alexander Devine op de Algemene Begraafplaats Sittard. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Deze bloemlegging zal verzorgd worden door een delegatie van ons kinderkoor en de misdienaars.

Tijdens de herdenkingsdienst zal het koor het passende lied zingen: ‘Heer, herinner U de namen’, waarbij wij stil staan bij de overledenen die zijn omgekomen door oorlog en geweld; wij staan stil bij de reden van hun dood, hoe velen het slachtoffer waren van op hol geslagen geesten, vol machtwaanzin en dodelijke machtswillekeur, hoe velen sneuvelden bij de poging die stormvloed van geweld te stoppen en de vrijheid van de burgers te herstellen.

De tekst van het eerste couplet is als volgt:

Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn,                                                                      en vergeet niet dat zij kwamen langs de straten van de pijn,                                                             langs de wegen van het lijden door het woud der eenzaamheid,                                                         naar het dag en nacht verbeide Vaderhuis, hun toebereid.