Sinds het vertrek van het Vista College per half augustus van dit jaar (en eerder al het vertrek van het DaCapo College naar de nieuwbouw aan de Havikstraat) staat de voormalige Ambachtsschool aan de Rijksweg Zuid in Sittard leeg en is er leegstandsbeheer.

De gemeente vindt het belangrijk dit beeldbepalende, gemeentelijk monument, inclusief bijgebouwen en aangrenzende sportzaal een nieuwe, duurzame bestemming te geven. Daarom is aan planontwikkelaar Poland & Wagenaars een optie verleend om te onderzoeken of op deze locatie een zorg(woon)concept gerealiseerd kan worden. Poland & Wagenaars heeft hiervoor een ontwikkelteam opgericht, dat bestaat uit Povše & Timmermans architecten en ingenieurs, BurgtBouw en Zuyd Vastgoed.

Omwonenden zijn hierover maandag 22 november tijdens een digitale informatiebijeenkomst geïnformeerd. Na een korte toelichting op de eerste gedachten over de herontwikkeling, konden de deelnemers ideeën en aandachtspunten aandragen.

De planontwikkelaar onderzoekt momenteel welke zorg(woon)concepten eventueel op deze locatie passen. Hiertoe vinden gesprekken plaats met potentiële zorgaanbieders en beleggers die mogelijk bij het plan willen aansluiten. Poland & Wagenaars heeft een optie tot maart 2022 om de haalbaarheid van hun plan te onderzoeken en aan te tonen. De inbreng van omwonenden, die tijdens de bijeenkomst op 22 november is opgehaald, wordt hierin meegenomen. De gemeenteraad wordt tijdens een themasessie op 9 december over de plannen geïnformeerd

In het voorjaar worden de resultaten van het onderzoek van Poland & Wagenaars met de omgeving gedeeld. Ook dan is er weer gelegenheid om hierop te reageren. Daarna wordt het plan aangeboden aan de gemeente voor besluitvorming. Bij aangetoonde haalbaarheid en overeenstemming hierover volgt verdere planuitwerking.