Vanaf vrijdag 28 mei is weer een vrijwilliger van Computer Doe- en Leercentrum in Punt 39 aanwezig om hulp te verlenen bij computerproblemen. Van 10.00 tot 12.00 uur kunt u terecht in de locatie Burgemeester Maenenstraat 39 te Elsloo. De Jongeren Voor Ouderen starten nadat zij hun schoolexamen achter de rug hebben. Vanaf zaterdag 12 juni bieden zij van 10.00 tot 12.00 uur weer hun hulp aan bij problemen met iPhone. De basiscursus die voor corona op dinsdagnamiddag plaatsvond moet nog gepland worden.

Eindelijk is het weer mogelijk om activiteiten te plannen in onze locatie Punt 39.
De lessen van de cursus aquarelleren die door corona niet door konden gaan, worden ingehaald, de open bibliotheek is weer open en de computerhulp op vrijdagochtend is weer gestart.
Voor het nieuwe seizoen staan weer een aantal cursussen in de planning, zoals fotografie, bloemschikken, aquarelleren, computercursussen, ondersteuning voor iPhone, Spaans, lezingen over de ontwikkeling van de architectuur in de loop van de geschiedenis, geheugentraining, 0mgevingscursus.
Als alles is ingepland wordt u op de hoogte gesteld via onze website dorpsplatform-elsloo.nl en via de regionale media.