Museum De Domijnen wordt
Het Nieuwe Domein

 

Welkom bij Het Nieuwe Domein: een bestaand museum met een nieuw gezicht. Het Museum voor Hedendaagse Kunst De Domijnen, gehuisvest aan de Ligne en het Museum voor Archeologie en Historie, gevestigd in het Erfgoedcentrum, worden weer één complementair museum.

Met de nieuwe naam en een nieuw perspectief profileert het museum zich als het museum dat hedendaagse kunst en erfgoed doorkruist.

Nieuw perspectief
Het Nieuwe Domein biedt de bezoeker nieuwe perspectieven op hedendaagse kunst en erfgoed. Het is een plek waar frisse blikken, opvallende gebeurtenissen en verhalen van en over inspirerende mensen uitmonden in presentaties en projecten. Vanuit de regio, voor iedereen. De collectie, en in het verlengde daarvan het presentatiebeleid, opereren vanuit 3 hoofdthema’s: ‘ecologie & activisme’, ‘ritueel & religie’ en ‘migratie & maatschappij’. Door deze thema’s te presenteren wil Het Nieuwe Domein actief bijdragen aan actuele discussies rondom maatschappelijk geëngageerde onderwerpen. Daarnaast zoekt het museum actief naar snijvlakken tussen beide collecties en door de thema’s heen.

Deze ambitie heeft het museumteam samengevat in een aantal zinnen: “Het Nieuwe Domein doorkruist hedendaagse kunst en erfgoed op radicale wijze. Het museum biedt een frisse blik, waarin geschiedenis en toekomst naast elkaar zichtbaar worden. Het Nieuwe Domein is zacht rebels. Het luistert naar meerdere stemmen. Scherp en gevoelig stelt het zich open voor de rauwe randjes die het leven kleuren. Geworteld in de regio, prikkelend met universele thema’s raakt Het Nieuwe Domein haar bezoekers door het bieden van een nieuw perspectief.”, aldus conservatoren Guus van Engelshoven en Rannilt Pol.

Nieuwe collectiepresentatie
Op 22 april opent de nieuwe collectiepresentatie, A Field Guide to Getting Lost. Tevens is dit de eerste tentoonstelling, die samengesteld is door Guus van Engelshoven, conservator hedendaagse kunst. Deze tentoonstelling is een opmaat naar de verdere uitwerking van het nieuwe perspectief. Met de tentoonstelling wil het museum de rijkdom van de hedendaagse kunstcollectie delen met zowel inwoners als alle andere bezoekers. De collectie is van en voor de gemeenschap.

Museum De Domijnen nodigt het publiek uit om te komen dwalen door de collectiepresentatie, A Field Guide to Getting Lost. Te zien van 23 april tot en met 27 augustus 2023.