Het nieuws uit EuregioToer Compact:

Elke donderdag  zet Marcel Boreas in het programma EuregioToer Radio de belangrijkste euregionale nieuwsfeiten van de afgelopen week op een rij in de rubriek EuregioToer Compact.

Limburgse kinderen die dialect spreken hebben een taalkundige voorsprong op kinderen die dat niet doen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht. Met name wanneer het gaat om begrijpend lezen, scoren ze bij de CITO-toets hoger.

In Belgisch-Limburg krijgt de pleziervaart een duwtje. Zo zal de komende maanden, aldus VRT Radio 2 Limburg, de zogenaamde Willemsroute gepromoot worden. Dat is een traject voor pleziervaarders, dat loopt door de beide Limburgen.

De musea in Ost-Belgien zullen in de toekomst meer gaan samenwerken. Het gaat bij de samenwerking onder andere om musea in Eupen, Kelmis, Raeren en Malmedy. De samenwerking staat onder coördinatie van het TAO, de Tourismusagentur Ostbelgien.

In Voeren is men niet zo tevreden met de talrijke toeristen. Er komen er zoveel naar Voeren dat er steeds meer vakantiehuizen worden gebouwd. Er komt nu een “dynamische goedkeuringsstop”. Dat betekent pas een nieuw verblijf als een oud verdwijnt.

En dan nog een nieuwtje van onze collega’s van L1 in Maastricht, namelijk de L1 L1mbo Top 100 krijgt na 25 jaar een andere naam. De jaarlijkse hitlijst die telkens op Hemelvaartsdag wordt uitgezonden, gaat vanaf dit jaar door het leven als “Limburgse 100