De homepagina van www.gemeentebeek.nl is vernieuwd. Alleen de ‘voordeur’ van de website is aangepast, waardoor onze producten en diensten nog beter in het oog springen. Alle andere onderdelen van de website zijn hetzelfde gebleven.

Er is gekozen voor een horizontale lay-out. De zoekbalk en de producten en diensten waar het meeste op gezocht wordt, krijgen zo een prominentere positie op de website. Eronder staan de drie laatste nieuwsberichten van de gemeente.

We blijven de statistieken van onze website regelmatig checken om te zien of de getoonde producten en diensten passen bij het zoekgedrag van onze inwoners.

We hebben het Gehandicaptenplatform Beek betrokken bij deze wijziging. Zo zorgen we ervoor dat de homepagina aan alle toegankelijkheidseisen voldoet.