Hulp voor gedupeerde toeslagenaffaire

De gemeente Sittard-Geleen en BsGW schelden vorderingen kwijt van ouders die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag.

Dit gebeurt vooruitlopend op de Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen van de Rijksoverheid. Alle vorderingen zijn al ‘on hold’ gezet tot de kwijtscheldingen een feit zijn.

In heel Nederland, ook in de gemeente Sittard-Geleen, zijn gezinnen geraakt door de zogenoemde kinderopvangtoeslagaffaire.

In Sittard-Geleen zijn tot op heden 110 huishoudens bekend die hierdoor getroffen zijn.

Met nagenoeg alle gedupeerden is inmiddels contact gezocht en indien gewenst passende ondersteuning aangeboden.

Dertien gezinnen maken hier gebruik van en ontvangen ondersteuning van de gemeente.