‘Geleen KRAAKT Geleen’ en ‘Het verspreide paleis’ zijn de twee winnaars van de landelijke ontwerpoproep ‘De woonwijk als noviteit’.

Beide ideeën worden nu verder uitgewerkt en dragen na realisatie eraan bij dat het stadscentrum van Geleen een leefbare en goed functionerende woon- en leefomgeving wordt.

Deze twee projecten zijn door een jury geselecteerd uit 47 ideeën die zijn ingediend in de ontwerpwedstrijd voor de versterking van het centrum van Geleen.

‘Geleen KRAAKT Geleen’ geeft alle ruimte aan de bewoners en ondernemers van Geleen.

In het plan wordt niet gewacht op beleggers en ontwikkelaars. Het laat lokaal betrokken mensen zelf hun handen uit de mouwen steken.

De dichtgeslibde bouwblokken en de monofunctionele winkelstraten zullen worden opengebroken zodat, volgens de inzenders, collectieve tuinen, nieuwe woningtypen en courante bedrijfspanden kunnen ontstaan.

Het verspreide paleis is geselecteerd vanwege zijn voorstel om de vele werknemers en studenten van de Brightlands Campus van Chemelot te bewegen naar het centrum van Geleen te trekken.

De inzenders zien het centrum als een paleis dat leeg is, op de hogere verdiepingen huizen nog de oudere leden van de hofhouding, maar het ontbreekt aan de jonge prinsen en prinsessen die met hun vrolijke levensenergie het bal zijn glans geven.

Het bijzondere aan dit idee is om het wonen aan te bieden als dienst, niet als een bezit.

De twee geselecteerde teams werken de komende tijd hun idee uit en leveren zo inspiratie aan het lopende proces van versterking van het centrum van Geleen.

Hierin wordt vanuit de Toekomstvisie 2030 samen gewerkt aan een nieuwe toekomst voor het centrum van Geleen.

Lees meer op www.bieos-omroep.nl > nieuws