Binnen de Westelijke Mijnstreek wordt al langere tijd samengewerkt om sportparticipatie voor mensen met een beperking op lokaal niveau te bevorderen.

Sporten en bewegen is voor iedereen van belang, maar voor mensen met een beperking in het bijzonder.

Juist bij deze doelgroep kan regelmatig bewegen zorgen voor meer mobiliteit en onafhankelijkheid, beter functioneren en een afname van klachten.

Kortom, de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van mensen met een beperking nemen toe.

Gemeente Stein, Beek en Sittard-Geleen vinden het daarom belangrijk dat mensen met een beperking kunnen gaan en blijven bewegen.

Ze maken gebruik van een regioconsulent Iedereen Kan Sporten (IKS).

Deze heeft zicht op het beschikbare aanbod, is op de hoogte van regelingen en werkt samen met zorgorganisaties, kennisinstellingen, sportaanbieders en buurtsportcoaches.

De regioconsulent kan zorgen voor individuele begeleiding naar sport en beweegaanbod op maat, of verenigingen helpen bij het opzetten of onderhouden van beweegaanbod voor mensen met een beperking.

 

Ook organiseert de regioconsulent regelmatig clinics om deze doelgroep kennis te laten maken met nieuwe sporten, en bevordert deze onderlinge samenwerking en kennisoverdracht.

Heb je vragen met betrekking tot aangepast sporten?

Neem contact op met regioconsulent IKS Chantal Bos via Chantal.Bos@ecsplore.nl of 06-51 32 67 63