In gesprek met & over Nieuwdorp

Zaterdag 11 juli gingen Hans de Ridder (PIW) en Emilie Klinkers (gemeente Stein) het gesprek aan met inwoners van Nieuwdorp.

Het zonnetje weerhield de mensen niet om thuis te blijven én open te doen voor een interview.

Hans de Ridder (PIW): ‘Het waren waardevolle ontmoetingen met openhartige mensen. Ik kreeg de indruk dat inwoners het prettig vonden om op deze manier over hun wijk te praten. Gewoon een fijn gesprek in hun eigen vertrouwde omgeving’.

De gesprekken gingen met name over de mensen zelf, hun sociale contacten en hun kijk op de wijk. Maar ook hoe ze de toekomst zien: wat wensen ze op sociaal gebied en waar zouden ze zichzelf voor willen inzetten?

Emilie Klinkers: ‘Iedereen die we gesproken hebben, wil in Nieuwdorp blijven wonen. Een mooie basis om op verder te bouwen dus.

Komende weken gaan we nog meer gesprekken voeren om zo een breed beeld te krijgen van Nieuwdorp.’

Tot en met september blijven leden van de projectgroep ‘360 graden Nieuwdorp’ in gesprek met wijkbewoners.

Straatinterviews worden gehouden op diverse werkdagen én op zaterdag 29 augustus.

Vanaf 1 augustus vinden ook gesprekken plaats in het buurtcentrum, maar enkel op afspraak.

Dat kan op maandagmiddag, woensdagochtend, vrijdagmiddag, dinsdagavond en woensdagavond.

Wil jij daar gebruik van maken? Stuur een mail met je naam, telefoonnummer en jouw voorkeur naar dorpscontactpersoon rob.meijers@gemeentestein.nl. Rob neemt dan contact op voor het inplannen van de afspraak.

Later dit jaar wordt informatie die tijdens de gesprekken is opgehaald, besproken met de wijk.

De interviews worden gehouden door leden van de projectgroep ‘360 graden Nieuwdorp’.

Hierin zijn wijkbewoners, Partners in Welzijn, Zaam Wonen en de gemeente vertegenwoordigd.

De projectgroep maakt onderdeel uit van het Wijkactieprogramma Toekomstbestendig Nieuwdorp. Meer informatie op: www.gemeentestein.nl/nieuwdorp