Inburgeren in Sittard-Geleen

Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe Wet Inburgering. Het doel van deze wet is dat alle inburgeraars snel en goed meedoen aan het Nederlandse leven. Het liefst via betaald werk. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.

De gemeente vindt het belangrijk dat inburgeraars snel meedoen in de maatschappij, (betaald) werken, de taal leren en zich vooral thuis voelen.

Het allerbelangrijkste is het persoonlijke contact met inburgeraars. Dit gebeurt via de regisseurs inburgering, Daphne van der Meij en Daan Mooren. Zij zijn het vaste aanspreekpunt en ontwikkelen samen met de inburgeraar een persoonlijk plan voor de inburgering. Zij bieden begeleiding bij de inburgering, het opbouwen van een netwerk en het vinden van werk of onderwijs. Zo krijgt iedere inburgeraar persoonlijk maatwerk.

Welkomstpakket

Inburgeraars in Sittard-Geleen krijgen een warm welkom van de gemeente. Zij ontvangen een welkomstpakket. Dit pakket helpt hen om wegwijs te worden in de nieuwe gemeente. In dit pakket zitten ook handige hulpmiddelen om overzicht te houden tijdens de inburgering.

Welkomstprogramma

Inburgeraars krijgen een welkomstprogramma waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: welkom in Sittard-Geleen, je huis en je buurt, de uitkering, gezondheid, de politie, Vidar (de werkplaats) en een stadswandeling door de gemeente.

Voor een goede inburgering is het belangrijk dat er wordt samengewerkt. Als eerste met de gemeenten Beek en Stein. En met Vidar, het participatiebedrijf van deze gemeenten. Ook met Vluchtelingenwerk is veel contact over de maatschappelijke begeleiding. Tot slot verzorgt VISTA college het taalonderwijs.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de regisseurs inburgering Daphne van der Meij en Daan Mooren via  mail daphne.vandermeij@sittard-geleen.nl en daan.mooren@sittard-geleen.nl.